Home-page

Wasserij van der Kleij Utrecht

Visie

LHR 3.0 architectuur is het resultaat van ruim 25 jaar ervaring als architect. Al deze ervaring bracht mij tot het inzicht dat naast het traditionele architectenbureau ook andere werkvormen mogelijk zijn.

Eén van die mogelijkheden is het netwerkbureau. Geen vaste groep van architecten, tekenaars, projectleiders, bestekschrijvers  etc.  in één fysieke ruimte maar een bureau dat per opdracht een groep specialisten samenstelt die volledig op de gegeven opdracht is toegesneden en via het web met elkaar communiceert.

Een groep zelfstandig opererende vakmensen die elkaar door veelvuldige samenwerking goed kennen, en die zich in wisselende samenstellingen inzetten om te komen tot een optimaal advies of ontwerp.

In de afgelopen 25 jaar heb ik vele van deze specialisten leren kennen en altijd contact gehouden. Contacten die nu resulteren in een groep mensen die uitstekend met elkaar kunnen samenwerken en die allen te kennen hebben gegeven, gezamenlijk projecten te willen ontwerpen en realiseren.

Ik coördineer nu al deze beschikbare kennis om te komen tot flexibele,  project toegesneden teams. Bij de bureaus waar ik gewerkt heb, had ik gedurende vele jaren ook deze coördinerende functie en dat is mij en mijn opdrachtgevers altijd uitstekend bevallen.Vele tevreden opdrachtgevers, inclusief  tevredenheidsverklaringen en terugkerende opdrachtgevers bewijzen het succes van deze werkwijze.

 

Ron Leenheer